Rekonštrukcia obecnej hasičskej zbrojnice Pribeta

Rekonštrukcia obecnej hasičskej zbrojnice Pribeta