O firme

O firme

DARTON s.r.o. vznikla 6. augusta 2009. DARTON s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá dokáže realizovať stavby rôzneho druhu. Požiadavky a potreby našich partnerov zabezpečuje skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, pričom využívame moderné a kvalitné technológie.

Ideou spoločnosti nie je len množstvo realizovaných stavieb a tvorba zisku, ale predovšetkým počas realizácie stavieb vybudovanie korektných vzťahov s našimi partnermi založených na vzájomnej dôvere a spokojnosti.

Hlavným zameraním firmy DARTON s.r.o. je realizácia stavebných prác a stavieb bytovej a občianskej vybavenosti (rodinné domy, bytové domy, školy, atď). 

Spoločnosť DARTON s.r.o. realizuje aj dodatočné zateplenia fasád budov, na realizáciu ktorých vlastní licenciu na zatepľovacie práce vydanú TSÚS Bratislava.

Spoločnosť DARTON s.r.o. je držiteľom na integrovaný systém manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001:2009 a STN ISO 10006:2004.