O firme

O firme

DARTON s.r.o. vznikla 6. augusta 2009. DARTON s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá dokáže realizovať stavby rôzneho druhu. Požiadavky a potreby našich partnerov zabezpečuje skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, pričom využívame moderné a kvalitné technológie.

Ideou spoločnosti nie je len množstvo realizovaných stavieb a tvorba zisku, ale predovšetkým počas realizácie stavieb vybudovanie korektných vzťahov s našimi partnermi založených na vzájomnej dôvere a spokojnosti.

Hlavným zameraním firmy DARTON s.r.o. je realizácia stavebných prác a stavieb bytovej a občianskej vybavenosti (rodinné domy, bytové domy, školy, atď). 

Spoločnosť DARTON s.r.o. realizuje aj dodatočné zateplenia fasád budov, na realizáciu ktorých vlastní licenciu na zatepľovacie práce vydanú TSÚS Bratislava.