Kontakt

Kontakt

DARTON s.r.o.
Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551    IČ DPH: SK2022870322

Sekretariát:
Telefón: +421 35 7789 806
Mobil: +421 911 435 968, +421 904 103 301


Ing. Peter Šimon - konateľ spoločnosti
Mobil: +421 903 435 966
email: darton@darton.sk

Ing. Tomáš Kósa - riaditeľ spoločnosti
Mobil: +421 903 424 784
email: kosa@darton.sk