Daňový úrad Štúrovo - odstránenie prekážok na bývalom cestno

Daňový úrad Štúrovo - odstránenie prekážok na bývalom cestnom hraničnom prechode